Kalite Yönetim Birimi

Laboratuvarımızda TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla yapılacak çalışmaların koordinasyonunu yapmak, yürütmek, değerlendirmek ve izlemek ile görevlidir.